Povestea Limbii Române
Unitatea 2: Să povestim despre locuri!
Ghici cine sunt!
8
Citește cu atenție fragmentele de mai jos. Identifică personajul căruia îi aparțin cuvintele
prezentate, făcând corespondența cu desenul personajului potrivit
- Eu zic să lăsăm cearta şi răutatea dintre noi
deoparte şi să plecăm în căutarea părintelui nostru.
Cine ştie în ce păduri zace rănit sau în ce temniţe
înlănţuit, iar noi stăm aici şi ne certăm.
- Eu am crescut în turnul de miazănoapte
şi plec în acea direcţie!
Ne-om certa noi, dar ţinem unul la altul că doar suntem fraţi.
- Iar eu am crescut în turnul de miazăzi şi într-acolo voi merge!