Povestea Limbii Române
Evaluare 4
5
Completează propoziţiile cu informaţii din text :
Bomboanele cu poleială într-altă cutie, mai mare, viitoare.
Copilul ceruse să i se facă .
, sania Copilului în pivniţă.
Veni Bunicul , tulpina puternică.
6
Semnul că bradul nu murise este acela că :