Povestea Limbii Române
Unitatea 5: Să povestim despre plante!
Ai înţeles textul citit?
1
Reciteşte textul pentru a putea alege răspunsul corect:
Principala materie primă în fabricarea hârtiei este:
Hârtia a apărut pentru prima dată în:
Prima maşină de fabricare a hârtiei a apărut în anul: