Povestea Limbii Române
Unitatea1: Să povestim despre cuvinte!
6
Lucru în grup:
Căutați informații despre: formarea limbii române, cuvinte provenite din alte limbi.
Organizați informațiile interesante sub forma unui afiș/jurnal dublu.
Surse de informare:
internet, enciclopedii, dicționare, discuții cu profesorii de istorie sau cei de limba și literatura română din școală.
Prezentați produsele voastre în turul galeriei.
Citește mai mult!
  • Doine de Vasile Alecsandri
  • Balade și doine populare românești
  • Doine de Grigore Vieru
  • Doine și cântecele bătrânești