Povestea Limbii Române
Unitatea 8: Să povestim despre natură!
Ai înţeles textul citit?
1
Completează spaţiile pe baza textului dat:
A sosit (unde?)
În jurul ei se adună şi (cine?)
O pornesc cu ea până la fântână-n vale (de ce?)
2
Răspunde la întrebări:

Care este momentul apariţiei primăverii în sat?

Ce fac oamenii din sat odată cu venirea primăverii?

Ce crezi că simt oamenii din sat în momentul întâlnirii?
Pe ce te bazezi afirmând acest lucru?

De la cine a primit primăvara pantofii în dar?