Povestea Limbii Române
Unitatea 11: Să povestim despre „acasă”!
Club de actorie – lucru în echipă
3
Împreună cu colegii tăi de echipă, citește textul folosind intonații diferite, timbre diferite,
mimică și gesturi potrivite versurilor citite.
4
Transcrie versurile în care se vorbește despre darurile pe care prietenii
au vrut să i le facă lui Apolodor pentru a-l înveseli:
Cine?VersurileCe i-a oferit?