Povestea Limbii Române
Unitatea 11: Să povestim despre „acasă”!
9
Trasează pe harta lumii traseul pe care l-a parcurs Apolodor. Folosește informațiile din poezie.
Citește mai mult!
Citește „Cartea cu Apolodor”
de Gellu Naum pentru a află mai multe
despre peripețiile prin care trece
Apolodor în călătoria sa spre Polul Sud.
După ce își revede neamurile, se
înapoiază la București, de data aceasta
sfâșiat de dorul prietenilor.