Povestea Limbii Române
Unitatea 10: Să povestim despre înțelepciunea populară!
Lucru în perechi
2
Alege împreună cu colegul de bancă două dintre cerealele prezentate. Căutați în texte cât mai multe asemănări
și deosebiri între aceste. Completați diagrama de mai jos. Comparați informațiile găsite cu cele scrise de colegi.
Tu
Asemănări
Colegul de bancă