Povestea Limbii Române
Unitatea 10: Să povestim despre înțelepciunea populară!
6
Recitește dialogul dintre negustor și Păcală.

a) Completează în casetele albe întrebările negustorului (A) sau răspunsurile lui Păcală (B), aşa cum se întâlnesc în text;
b) Reformulează raspunsul în conformitate cu întrebarea adresată de boier și scrie-l în caseta galbenă.
c) Reformulează întrebarea adecvată răspunsului dat de Păcală și scrie-o în caseta albastră.

(A)Negustorul                      (B)Păcală
Sunt din satul care se vede pe deal.
De unde ești, măi creștine?
Ia din sat de la noi.
De unde vii, măi omule?
Acel sat pe a cui moșie este?
Așa cum te-nvoiești; și câți lei dai atâta iei.
Aș voi să știu ce feliu este la voi grăuntele orzului.
Badea Chițu; el este mai nalt decât toți; e atât de lung, încât mai n-ajungi cu mâna la umărul său.
Ascultăm pe lăutarul moș Bran; când începe să cânte, tot satul stă cu ochii și urechile țintă la el.