Povestea Limbii Române
Unitatea 12: Să povestim despre fapte de vitejie!
Citește cu atenție textul!

„Deschid sfânta carte unde se află înscrisă gloria României, ca să pun înaintea fiilor ei câteva pagini din viaţa eroică a părinţilor lor. Voi arăta acele lupte uriaşe pentru libertatea şi unitatea naţională, cu care românii, *supt povaţa celui mai vestit şi mai mare din voievozii lor încheiară veacul al XVI . Povestirea mea va cuprinde numai opt ani (1593-1601), dar anii istoriei românilor cei mai avuţi în fapte vitejeşti, în pilde minunate de jertfire pentru patrie…

Fie că aducerea aminte a acelor timpuri eroice să deştepte în noi sentimentul datoriei ce avem de-a păstra şi de-a mări pentru viitorime această preţioasă moştenire.”

Nicolae Bălcescu - „Românii supt Mihai Vodă Viteazul”

*sub


„Atunci Mihai, pătrunzând el însuși în șirurile sălbatice ale dușmanilor, luptând bărbătește, se întoarse nevătămat din această învălmășeală. Sinan Pașa cade de pe podul râului Neajlov, pierde doi dinți și se rostogolește, fericit că scăpase cu viață.”

(După o cronică englezească despre lupta de la Călugăreni)


„ …o hărțuială atât de serioasă, cum a fost aceasta, nu am mai cunoscut și nici nu am auzit de una, care să fi durat atât de mult…Însuși Sinan Pașa ar fi comunicat că a rămas uimit de atacul supraomenesc al oamenilor noștri și că trebuie să se rușineze că o oaste atât de mică a pus pe fugă forțele împăratului turc și trei pașale…În ce îl privește pe Mihai Voievod, …nu pot decât să-i aduc laudă căci este…un militar excelent, bun, viteaz, ceea ce a dovedit cu mâna și cu fapta sa…”

Hurmuzaki , Documente privitoare la istoria românilor


„Și au fost războiul cu mare vărsare de sânge și, după câtăva luptă, au înfrântu Mihai – Vodă oastea lui Sinan – pașa…Și așa s-au curățit Țara Muntenească de turci…”

Miron Costin