Povestea Limbii Române
Unitatea 12: Să povestim despre fapte de vitejie!
4
Completează diamantul de mai jos, respectând structura indicată:
Structura diamantului:
  • un substantiv propriu reprezentativ din textul suport;
  • trei substantive comune reprezentative;
  • o propoziție din 4 cuvinte care să exprime mesajul textului;
  • trei verbe reprezentative pentru text;
  • numele evenimentului prezentat.