Povestea Limbii Române
Unitatea 12: Să povestim despre fapte de vitejie!
2
Formulează și tu întrebări despre textul citit, folosindu-te de steaua întrebărilor.
Solicită colegii să răspundă la aceste întrebări.
1. Cine?
2. Ce?
4. Unde?
3. Când?
5. De ce?