Povestea Limbii Române
Unitatea 12: Să povestim despre fapte de vitejie!
5
Recunoaște personajul:
„ spaima creștinătății”

„ domn în Țara Românească”
„ inimoși, încercați în luptă și cu multă iubire de țară”

„ tremură tupilați prin bălării”
6
Numește două trăsături morale ale domitorului Mihai Vitezul și transcrie câte o propoziție / enunț
care ilustrează aceste trăsături.
Trăsături morale

Propoziție ilustrativă